Fråga facket Fråga facket

EU-reglering om minimilöner är inte lösningen

Kollektivavtal Inom EU förbereds just nu ett förslag om minimilöner inom unionen som kan innebära att lön måste regleras i lag. Det vore i så fall förödande för den svenska och nordiska modellen där lönerna sätts av fack och arbetsgivare gemensamt i kollektivavtal. Facken i Sverige, Norge, Danmark och Island uppmanar nu EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att skydda den nordiska kollektivavtalsmodellen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Skydda den nordiska kollektivavtalsmodellen

I ett gemensamt brev till EU-kommissionen uppmanar LO och de fackliga centralorganisationerna i Sverige, Norge, Danmark och Island EU att respektera sina löften om att skydda den nordiska kollektivavtalsmodellen och att avstå från ett tvingande lagförslag.

EU-kommissionen har förvisso lovat att skydda den nordiska modellen, men facken påpekar i brevet att så inte är möjligt om det införs en EU-reglering om löner.

- När ett direktiv väl har antagits, är det tillämpligt på alla medlemsstater. Noggranna juridiska analyser visar att det varken finns eller kommer att finnas några givna undantag för ett eller flera länder eller arbetsmarknadssystem, skriver de till EU-kommissionens ordförande.

Brevet i sin helhet (pdf)