Fråga facket Fråga facket

Den finska fackföreningsrörelsens sak är vår!

Internationellt LO uppmanar den finska regeringen att lyssna på fackföreningsrörelsens krav och omedelbart dra tillbaka attackerna mot finska arbetstagare.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Finlands arbetstagare är under attack

Den finska högerregeringen vill införa kraftigt försämrade anställningsvillkor, allvarliga inskränkningar av strejkrätten och långtgående nedskärningar i den sociala tryggheten för vanligt folk. Finlands fackföreningsrörelse har tvingats att svara med omfattande protester och politiska strejker.

Om den finska regeringens förslag genomförs kommer de att få långtgående konsekvenser för såväl enskilda arbetstagare som för hela Finlands arbetsmarknad. Maktbalansen mellan parterna kommer att kraftigt förskjutas till arbetsgivarnas förmån och föra Finland bort från den nordiska arbetsmarknadsmodellen med social dialog, jämbördiga parter och starka kollektivavtal.

Vi uppmanar den finska regeringen att lyssna på fackföreningsrörelsens krav och omedelbart dra tillbaka attackerna mot finska arbetstagare och deras fackliga rättigheter!