Facket direkt facketdirekt.nu

Samhällsuppdraget som ljudbok

Kanske föredrar du att lyssna istället för att läsa? Ett särskilt tema från boken har kanske fångat ditt intresse? Samhällsuppdraget finns tillgängligt där ljudböcker finns, men här kan du lyssna på Samhällsuppdraget kapitel för kapitel.

Ljudboken är inläst av Otto Milde och utgiven av Leopard förlag.

Kopiera länk för delning

KAPITEL 1. Uppdraget
Längd: 19:08 min
Samhällsuppdraget är fortsättningen på det fackliga löftet. I det här kapitlet introduceras grunderna och strukturerna för samhällsuppdraget.
KAPITEL 2. Kapitalism: att ta det onda med det goda
Längd: 29:05 min
Förändringens krafter kommer ofta från kapitalismens dynamik. I kapitlet beskrivs även de utmaningar som nyliberalism och högerpopulism utgör i samhällsuppdraget.
KAPITEL 3. Folket: Grunden för samverkan och samhällsuppdraget
Längd: 35:06 min
Splittring är lätt. Sammanhållning är svårt. Hur ska man göra för att hålla ihop? I kapitlet beskrivs samarbetets många utmaningar.
KAPITEL 4. Nationalstaten: Platsen där vi reser värnen
Längd: 38:44 min
Flera av de viktigaste skydden mot kapitalismens krafter förutsätter nationalstaten. I kapitlet diskuteras den svenska modellen och mycket annat.
KAPITEL 5. Delaktighet: Grunden till sammanhållning
Längd: 23:18 min
När vi gör saker tillsammans uppstår samhörighet. Ett jobb lägger grunden till den kanske viktigaste delaktigheten. Kapitlet diskuterar arbetet betydelse m.m.
KAPITEL 6. Fördelning: Livsmöjligheterna måste ständigt omfördelas
Längd: 26:31 min
Det tycks nästan vara en naturkraft att ojämlikheten ökar i ett samhälle – förutsatt att vi inte gör något åt det. Kapitlet beskriver hur livets möjligheter, rikedomar och annat kan omfördelas.
KAPITEL 7. Ordning & reda: Alla människors likhet inför lagen
Längd: 17:18 min
Alla sammanslutningar behöver gemensamma regler. I en rättsstat gäller det att minimera godtycket och säkerställa politisk jämlikhet. I kapitlet diskuteras rättsstaten m.m.
KAPITEL 8. Institutioner och organisationer: förutsättningarna för ett levande civilsamhälle
Längd: 24:43 min
Att olika grupperingar kan konkurrera i politiska val är en grundförutsättning för en demokrati. Frihet att yttra sig och bilda (fack)föreningar är avgörande. Även mediernas betydelse diskuteras.
KAPITEL 9. Demokrati: samhällets viktigaste värn
Längd: 26:14 min
Demokratin är en radikal idé. Varje person har lika värde. I kapitlet fördjupas diskussionen om demokratins praktiserande och hur man gör för att vara en god demokrat.
KAPITEL 10. Internationell samverkan: att hålla en god relation till sina grannar
Längd: 35:01 min
Grundfrågorna för internationell samverkan skiljer sig inte mycket från problemen som kan uppstå i ett radhusområde. I kapitlet diskuteras hur Sverige och facket kan arbeta med grannarna.
KAPITEL 11. Europeisk samverkan: Ett skyddande tak eller hot mot samhällsvärnen?
Längd: 38:13 min
EU och andra internationella samarbeten utgör yttre värn. I kapitlet diskuteras europeisk integration, federalism, EUs sociala dimension och mycket annat som påverkar samhällsuppdraget.
KAPITEL 12. Det goda samhället: Det (nästan) alla människor vill ha
Längd: 15:33 min
Samhällsvärnen gör det möjligt för oss att bygga det goda samhället. I kapitlet diskuteras hur man kan tänka kring det goda livet, men även vilka utmaningar som välfärd kan medföra.
KAPITEL 13. Samhällsuppdraget och framtiden: Fjorton insikter väl värda att vårda
Längd: 32:34 min
Kampen om vad som utgör samhällets ”vi” avslutas aldrig. Hur kan du ge politisk röst år dig själv? I kapitlet presenteras grundläggande insikter som kan hjälpa dig i samhällsuppdraget.
00:00
00:00

Title