Fråga facket Fråga facket

Sänk matpriserna!

Ekonomi Sverige har de snabbast ökande matpriserna i Norden. Matjättarna skickar prisökningarna vidare till konsumenterna som får ta hela notan.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Historiskt hög lönsamhet

Inflationsåret 2022 blev ett bra år för dagligvaruhandeln. Det svenska oligopolet med Axfood, Coop och ICA i spetsen har levererat stora vinster - samtidigt som konsumenternas reallöner sjönk med över fem procent.

Det varnades tidigt för att oligopolen inom dagligvaruhandeln skulle utnyttja inflationstrycket och rulla över ökade kostnader på konsumenterna. Farhågan har besannats.

Konjunkturinstitutet visar att handeln haft en historiskt hög lönsamhet samtidigt som hushållen är ekonomiskt pressade. Handeln överför ökade inköpskostnader direkt till konsumenterna istället för att dela bördan med sänkta vinster.

Oligopolvinster i livsmedelskedjan

Handelns företrädare nekar och hävdar att de sänkt sina marginaler kraftigt. Men ICA Gruppens rörelsemarginal sjönk under fjärde kvartalet 2022 med 0,1 procentenhet jämfört med fjärde kvartalet 2021. Knappt mätbart alltså.

Eftersom det är samma tre aktörer som dominerar i både detaljist- och grossistled så har oligopolvinster uppstått i hela livsmedelskedjan. Tydligast är Axfood vars resultat växte med nästan 300 miljoner kronor 2022 jämfört med året före.