Fråga facket Fråga facket

LOs styrelse kräver en tryggare sjukförsäkring

Välfärd LO har länge krävt en rejäl översyn av sjukförsäkringen och nu finns det en utredning presenterad med välgrundade förslag. LOs styrelse vänder sig nu till regeringen med en uppmaning att förslagen måste bli verklighet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Debattartikeln publicerades i Svenska Dagbladet 19 maj 2020 

LO-förbunden har under lång tid fått otaliga vittnesmål från medlemmar som är för sjuka för att kunna arbeta, men av Försäkringskassan anses för friska för att få sjukpenning. Nu har de knappt råd med mat på bordet. Många av dem är kvinnor med låga löner, otrygga anställningar och dålig arbetsmiljö. Sjukförsäkringsfrågan handlar både om klass och om kön.

Redan innan coronakrisen var det uppenbart att sjukförsäkringen har stora brister. En stor del av systemfelen kan spåras tillbaka till det nyliberala systemskifte som alliansregeringen genomförde år 2008. Men även socialdemokratiskt ledda regeringar har del i ansvaret. Inte minst ledde införandet av ett siffersatt sjukpenningmål hösten 2015 till att Försäkringskassans bedömningar blev ännu stramare och mer orimliga. Inget har heller gjorts åt det faktum att vårt land har vad som sannolikt är OECD:s hårdaste kvalifikationskrav för att bli beviljad sjukersättning. Sammantaget är sjukförsäkringen en fråga som behandlats häpnadsväckande illa av flera regeringar.

Detta är bakgrunden till att LO länge krävt en rejäl översyn av sjukförsäkringens regelverk. Nyligen överlämnade utredaren Claes Jansson en rad välgrundade förslag till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. Dessa förslag måste nu också bli till verklighet. Det handlar bland annat om följande:

Den orimliga prövning av arbetsförmågan mot en fiktiv arbetsmarknad som Försäkringskassan gör efter ett halvt års sjukskrivning, måste upphöra. Enligt det nya förslaget ska Försäkringskassan i stället ange vilken typ av arbeten den försäkrade kan ta. Vi anser att detta är ett rejält kliv framåt.

Utredningen föreslår även att Försäkringskassan vid ”rehabiliteringskedjans” tidsgränser i större utsträckning ska väga in att de försäkrade har individuellt varierande omställningsförmåga. Den som exempelvis uppnått den så kallade riktåldern (62 år) i pensionssystemet ska inte prövas mot ett ”normalt förekommande arbete”. I stället ska hen tillbaka till arbete hos sin gamla arbetsgivare. Även dessa förändringar är nödvändiga.

Försäkringskassan måste underbygga sina beslut i mycket större utsträckning enligt förslaget från utredningen. De senaste åren har vi sett allt för många exempel på hur LO-förbundsmedlemmar fått sin rehabilitering avbruten vid de allt för snäva tidsgränserna. Förslagen om en tryggare ersättning under rehabiliteringstiden underlättar också återgången i arbete, vilket gynnar både den enskilde och samhället.

Den ekonomiska otryggheten vid sjukdom innebär att tidsbegränsat anställda i dag allt för ofta tvingas gå till jobbet med symptom även under den pågående pandemin. Därför är det mer angeläget än någonsin att utredningsförslaget om att förbättra villkoren för tidsbegränsat anställda ligger till grund för ny lagstiftning. Som det är i dag hänvisas de med tidsbegränsade anställningar oftast till Arbetsförmedlingen redan den första sjukdagen.

Coronaepidemin har återigen aktualiserat det vi länge sagt: den som blir sjuk måste kunna känna sig trygg. Det är därför hög tid att gå från ord till handling. Vi behöver inte fler utredningar om sjukpenningen, förslagen som nu lagts fram är både konkreta och realistiska. Genomförs de kommer sjukförsäkringen att bli både mer rimlig och tryggare. Regeringen måste därför gå vidare med utredningens förslag till riksdagen. Det handlar om få ordning på en av de absolut viktigaste hörnpelarna i samhällsbygget. Inget annat duger.

Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande
Therese Guovelin, LOs förste vice ordförande
Berit Müllerström, LOs andre vice ordförande
Torbjörn Johansson, LOs avtalssekreterare
Tobias Baudin, ordförande Kommunalarbetareförbundet
Marie Nilsson, ordförande IF Metall
Susanna Gideonsson, ordförande Handelsanställdas förbund
Johan Lindholm, ordförande Byggnadsarbetareförbundet
Valle Karlsson, ordförande Seko
Tommy Wreeth, ordförande Transportarbetareförbundet
Per-Olof Sjöö, ordförande GS
Malin Ackholt, ordförande Hotell och Restaurangfacket 
Magnus Pettersson, ordförande Fastighetsanställdas förbund
Eva Guovelin, ordförande Livsmedelsarbetareförbundet
Urban Pettersson, ordförande Elektrikerarbetareförbundet
Mikael Johansson, ordförande Målareförbundet
Pontus Georgsson, ordförande Pappersindustriarbetareförbundet
Jan Granvik, ordförande Musikerförbundet