Fråga facket Fråga facket

LOs Kulturpris 2020

Välfärd LOs Kulturpris har delats ut i samband med LOs kongress 2020. Priset syftar till att uppmärksamma och uppmuntra kulturarbetare som främjar fackföreningsrörelsens grundläggande värderingar om alla människors lika värde och rätt och strävan efter ett jämlikt och jämställt samhälle.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Kulturpristagarna Ella Tillema, Petra Hultman och Bertil Mårtensson. Foto av Petra: Diana Agunbiade-Kolawole

Konst och bild

Denna gång är det konst och bild som har uppmärksammats och priserna har tilldelats Ella Tillema som erhåller 50 000 kronor och 25 000 kronor vardera går till Petra Hultman och Bertil Mårtensson.

Motiveringarna

Ella Tillema

Ella Tillema vill med sin konst berätta om vad som sker i henne när hon ser på samtiden. Hon reagerar på omvärlden och på hur allt påverkar oss i samhället och hon ifrågasätter det hon ser. Genom storskaligt figurativt oljemåleri, text, screentext och musik berättar Ella Tillema om vår samtid med fokus på orättvisor och individens sårbarhet. Varje år sedan 2009 ger hon ut en politisk pamflett i numrerad upplaga med titlar som ”Handbok i att fucka systemet” och ”Mitt hjärta är en bomb” som delas ut gratis. Med kompromisslöst tilltal förenar hon det poetiska med aktivism i brännande frågor om samtid och framtid. I fokus står systemet och hur vi kan mobilisera motstånd mot dess förtryckande mekanismer. Det sårbara är ett återkommande motiv i Ella Tillemas måleri. Målningarnas storlek omsluter betraktaren och öppnar sinnena för existentiella bråddjup.

Petra Hultman

I sitt examensarbete Arbete i textil, Mary Hultman och Arbete i trä Hilding Hultman gör Petra Hultman konst av sina farföräldrars nit. Ett vackert koncentrat av nit och arbetskraft. Hon använder sin farfars exakt likadana nyckelskåp till skulpturer och sin farmors många olika textila material som textila staplar. Petra Hultman visar sina farföräldrars storskaliga hantverksproduktion och sätter sitt eget arbete som konstnär i relation till deras. Samtidigt som hon höjer upp och hedrar sina farföräldrars hantverksarbete ställer hon frågor rörande tid, arbete och värde. Vad gör vi med vår tid? Hur värderas arbete olika beroende på bakgrund och sammanhang? Vem gör den värderingen? I videoverket Arbete i hemmet har hon med träffsäkerhet fångat en bit svensk kvinnohistoria och folkhemshistoria. Analytiskt och kritiskt, men också med stor kärlek till allt det dolda arbete och tunga ansvar som förväntades av en hemmafru.

Bertil Mårtensson

Bertil Mårtensson funderar mycket på bilden av arbetaren. Hur den har förändrats och hur ser man på sig själv? Trots att vi lägger en tredjedel av vardagens timmar på jobbet, hörs alldeles för få historier därifrån. Bertil Mårtensson trodde han kände sina arbetskamrater, men när han började göra konst av dem upptäckte han att de alla är hjältar. I utställningen På riktigt. Känner du igen dig själv? har han tecknat 20 porträtt med tillhörande berättelser. Det är berättelser om arbetets utmaningar, vardag och livet i största allmänhet. Bertil Mårtensson har med stort engagemang och hjärta använt sina kamraters berättelser för att sprida kunskapen om deras vardag där arbetet tar en stor del av deras tid. Teckningarna är vackert tecknade och berättelserna är i sin enkelhet både vackra och skrämmande, precis så som livet är för många i arbetslivet. 

Läs mer om LOs kulturpris genom tiderna