Fråga facket Fråga facket

Jag går till jobbet med både rädsla och glädje

Anställningsvillkor Undersköterskan Yndira är en av dem som jobbar mitt i pandemin. Som steriltekniker på sjukhuset är hon förvisso van att arbeta med noggranna rutiner och skyddsutrustning, men coronasmittan är ändå hotfull.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Yndira och hennes kollegor har blivit ännu mer noggranna med rutinerna under coronakrisen. (bilden är tagen före corona) Foto: Lars Forsstedt

Rädd att smitta andra 

Läget i sjukvården är som känt mycket ansträngt. Långa arbetsdagar, omständliga rutiner och rädsla för smitta ställer hårda krav på personalen.

Yndira är en av dem som är ständigt nära smittan i sitt arbete som steriltekniker på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

- Jag är rädd varje dag när jag går till jobbet. Jag är rädd för egen del, men också rädd för att smitta andra och min familj, säger Yndira. 

Landet behöver oss mer än någonsin

Hon måste vara extremt försiktig med allt hon gör. Hon följer noggrant vårdprotokoll och hon får skjuts till och från arbetsplatsen. 

- Jag går till jobbet med beslutsamhet, stolthet och glädje därför att jag vet att landet behöver oss i dag, mer än någonsin, säger Yndira.

- Det handlar om att övervinna rädslan och fokusera på nyttan av mitt arbete. Tillsammans med mina arbetskamrater räddar vi liv på patienter och vårdpersonal.

Covid-19 är mer aggressiv

På Sterilen är de alltid försiktiga, det är inte något nytt i sig.

- Vi arbetar med noggranna rutiner, protokoll, skyddsutrustningar och med den bästa tekniken. Vi är alltid varsamma för att skydda oss när smutsiga och kontaminerade instrument ska göras rena och steriliseras.

Men även om mycket är sig likt så är arbetssituationen mycket svårare nu under covid-19 pandemin.

- Smittan är mycket mer aggressiv och förödande. Jag går varje dag till jobbet med både rädsla och glädje! 

Text: Sophia Gabrielsson sophia@forsstedt.se