Fråga facket Fråga facket

Europadagen 2020: Tillsammans genom krisen

Arbetsmarknad I år präglas Europadagen av den pågående coronakrisen. Tre webbinarier diskuterar vad politiken och parterna kan göra för att EU ska ta sig igenom krisen. Vid seminariet ”EU och jobben: Från krisläge till återstart” medverkar LOs förste vice ordförande Therese Guovelin.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Europadagen den 9 maj uppmärksammar årligen freden och sammanhållningen i Europa, men i år överskuggas firandet av den pågående coronakrisen. Behovet av gemensamma insatser för att bekämpa smittan och klara pandemins ekonomiska konsekvenser är stort. 

Fredag den 8 maj kl. 12.00 sänder SVT Forum tre webbinarier som diskuterar ekonomin, arbetsmarknaden, den sociala sammanhållningen och demokratin: 

EU, coronakrisen och framåtblick

EU befinner sig mitt i en pandemi som lamslår ekonomier och sätter stor press på EU-samarbetet och på solidariteten. Hur hanterar EU situationen? Hur påverkar krisen medlemsländerna och vilka långsiktiga effekter kan den få för EU? Hur kan vi tillsammans ta oss igenom krisen?

Talare: Inledning av Hans Dahlgren, EU-minister. Samtal mellan Ylva Johansson, nuvarande EU-kommissionär, Cecilia Malmström, EU-kommissionär 2010-2019 och Margot Wallström, EU-kommissionär 2004-2010, följt av avslutande reflektioner från EU-ministern. Göran von Sydow, Sieps, modererar samtalet.

Arrangörer: EU-kommissionen i Sverige, Regeringskansliet och Sieps

Så utmanar coronaviruset den fria rörligheten i EU

Coronakrisen har lett till stängda gränser och begränsad rörlighet för EU:s medborgare. Hur har coronakrisen påverkat handeln, för EU och för Sverige? Hur ska vi få den inre marknaden på fötter igen?

Talare: Evin Incir. Europaparlamentariker (S), Arba Kokalari, Europaparlamentariker (M), Agnès Courades Allebeck, Kommerskollegium, Katarina Areskoug Mascarenhas, EU-kommissionen i Sverige. Samtalet modereras av Karin Flordal, SKR.

Arrangörer: Kommerskollegium, Europaparlamentets informationskontor i Sverige, EU-kommissionen i Sverige

EU och jobben: Från krisläge till återstart

Under coronakrisen har vi sett en bred uppslutning från arbetsmarknadens parter som med pragmatism och gemensamma krafter hittar lösningar för att stabilisera läget och rädda företag, jobb och framtidstro.

Efter att ha satt in krisåtgärder förbereder Europa nu insatser för återstart – vad kan parterna bidra med i det arbetet?

Talare: Therese Guovelin LO, Anders Knape, SKR, Anna Stellinger, Svenskt Näringsliv, Therese Svanström, TCO. Samtalet modereras av Karin Flordal, SKR.

Arrangörer: SKR, LO, TCO, Svenskt Näringsliv

Se webbinarierna i SVT Forum kl. 12.00 fredag 8 maj eller i efterhand på EU-kommissionen i Sveriges facebook-sida.