Fråga facket Fråga facket

Det finns inga jobb på en död planet

Miljö Det är ett av de budskap som framfördes under diskussionerna om grön omställning på Europafackets kongress i Wien. Det säger en del om hur bråttom det är att ställa om.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Var finns de nya jobben?

Fackföreningsrörelsen har ett stort ansvar för att se till att den nödvändiga omställningen till ett hållbart företagande blir verklighet. Men det är inte en enkel nöt att knäcka och vi kan absolut inte göra det ensamma.

- När det kommer till exempelvis kolintensiva regioner är det svårt att se vilka jobb som skulle kunna växa fram som alternativ. Det handlar om stora yrkesgrupper som funnits länge, som över tid lyckats förhandla fram goda arbetsvillkor och löner, säger Therese Guovelin LOs förste vice ordförande och ledare för LOs delegation på kongressen.

Vara öppen för nya möjligheter

Men det finns de som ser den gröna omställningen som en möjlighet till nystart. Som trycker på för att fackföreningsrörelsen måste våga tänka nytt, vara öppna för nya möjligheter och som ser att det inte är gångbart att tro att det som varit alltid ska bestå.

- Det är klart att människor blir oroliga och otrygga när de inser att deras jobb är i fara. Det som vi kan göra är att tillsammans med andra parter hjälpa till med kunskap, omställning och vidareutbildning.

- Vi måste se till att människor är anställningsbara inom de arbeten som framtiden erbjuder, säger Therese Guovelin.

Kostnaden för omställningen

Att omställningen till en mer hållbar arbetsmarknad är kostsamt är ingen hemlighet. Frågan är vem som ska betala priset för planetens överlevnad. Från talarstolen i Wien hördes ett tydligt svar på den frågan. Kostnaden för omställningen är en gemensam sak för både arbetare, företag och alla världens regeringar.

- Att arbetare ensidigt ska betala genom högre priser och högre skatter är inte rätt väg att gå. En jämlik omställning där alla drar sitt strå till stacken är ett måste.

- Vi ser stora behov av investeringar i forskning och digitalisering för att vi ska kunna nå de uppsatta klimatmålen. Självklart ska fokus i forskningen handla om att hitta mer miljövänliga alternativ för produktion och levnadssätt, avslutar Therese Guovelin.

Läs mer om EFS-kongressen här

Emilia Winberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.