Fråga facket Fråga facket

75 miljoner till arbetsmiljöutbildningar

Arbetsmiljö Efter en vår av förhandlingar mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv är det nu klart att parterna satsar 75 miljoner på arbetsmiljöutbildningar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Rättvis fördelning av pengarna

Ett av kraven som LO drivit hårt är att pengarna ska fördelas rättvist och jämlikt mellan arbetsgivare och arbetstagare samt att samverkan på de enskilda arbetsplatserna ska uppmuntras.

- Det känns väldigt bra att vi fick igenom vårt krav på att pengarna ska fördelas jämnt mellan oss och arbetsgivarna. Det garanterar att pengarna kommer våra skyddsombud tillgodo, säger LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

Avtalet gäller privata svenska företag

Det är LO, PTK och Svenskt Näringsliv som gemensamt finansierar satsningen som kommer att administreras av AFA Försäkring. Avtalet gäller privata svenska företag och börjar gälla den 1 januari 2021 och pågå i tre år.

Satsningen kommer att utvärderas löpande av de deltagande parterna för att säkerställa att utbildningsinsatserna sprids och fördelas jämnt mellan chefer, arbetsmiljö- och skyddsombud.

- Att avtalet är klart tidigt är väldigt positivt då det ger våra lokala och regionala organisationer möjlighet att planera för dessa utbildningar under hösten och börja med verksamheten direkt när startskottet går i januari 2021, säger Torbjörn Johansson.

Lista över utbildningsutförare

Vidare ska en lista över utbildningsutförare som kommer att omfattas av stödet tas fram av parterna. Detta för att säkerställa kvalitén på utbildningarna.