Fråga facket Fråga facket

Uppsägning på grund av arbetsbrist


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Arbetsbrist

Uppsägningar som inte beror på personliga omständigheter sker pga arbetsbrist. Med arbetsbrist menas inte bara när ett företag läggs ned. Organisationsförändringar som får till följd att anställda inte kan erbjudas arbete eller samma arbete räknas som arbetsbrist.

När arbetsbrist är grund för uppsägning kan inte arbetsgivaren fritt välja vem som ska sägas upp utan måste följa regler om turordning (i lag och/eller i kollektivavtal).

Återanställning

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist har du som regel företrädesrätt till återanställning om en ny tjänst dyker upp (dock max 9 månader) vilket inte är fallet om uppsägningen i stället sker på grund av personliga skäl.

Nätutbildning - lagen om anställningsskydd

Stärk dina kunskaper ytterligare - gå en facklig utbildning!