Fråga facket Fråga facket

Uppsägning och avsked


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Tillsvidareanställningar 

Reglerna om uppsägning i lagen om anställningsskydd, LAS, gäller främst tillsvidareanställningar.

Tidsbegränsade anställningar upphör olika beroende på hur anställningsavtalet är utformat. Läs mer under rubriken Tidsbegränsade anställningar.

Saklig grund

Uppsägning från arbetsgivarens sida kan ske av två skäl, arbetsbrist eller personliga skäl. I båda fallen ska uppsägning från arbetsgivarens sida alltid vara sakligt grundad.

Eftersom uppsägningsfallen kan vara olika och förhållandena på arbetsplatserna varierar kan man inte i lagen exakt se vad som kan betraktas som saklig grund. Hänsyn måste tas till omständigheterna i det enskilda fallet.

Läs mer

Omplaceringsskyldighet

Nätutbildning - lagen om anställningsskydd

Stärk dina kunskaper ytterligare - gå en facklig utbildning!