Fråga facket Fråga facket

Uppsägning och avsked


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Tillsvidareanställningar 

Reglerna om uppsägning i lagen om anställningsskydd, LAS, gäller främst tillsvidareanställningar.

Tidsbegränsade anställningar upphör olika beroende på hur anställningsavtalet och kollektivavtalet är utformat. Läs mer under rubriken Tidsbegränsade anställningar.

Sakliga skäl

Uppsägning från arbetsgivarens sida kan ske av två skäl, arbetsbrist eller personliga skäl. I båda fallen krävs sakliga skäl. Eftersom uppsägningsfallen kan vara olika och förhållandena på arbetsplatserna varierar kan man inte i lagen exakt se vad som kan betraktas som sakliga skäl. Hänsyn måste tas till omständigheterna i det enskilda fallet.

Stärk dina kunskaper ytterligare - gå en facklig utbildning!