Fråga facket Fråga facket

Avsked


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Allvarlig misskötsamhet

Om arbetstagaren grovt åsidosatt sina skyldigheter mot arbetsgivaren så är det grund för avskedande. Exempel på sådana omständigheter vara allvarlig misskötsamhet i arbetet eller brott, framför allt om dessa är riktade mot arbetsgivaren.

Omedelbar verkan

Ett avskedande innebär att anställningen upphör med omedelbar verkar utan rätt till uppsägningstid.

Avskedandet får inte ske enbart pga omständigheter som arbetsgivaren har känt till i mer än två månader. En arbetsgivare kan således inte "samla på sig" omständigheter som den sedan kan plocka fram när det passar.

Nätutbildning - lagen om anställningsskydd

Stärk dina kunskaper ytterligare - gå en facklig utbildning!