Fråga facket Fråga facket

SMS-jobb


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Vad är ett SMS-jobb?

Så kallade sms-jobb innebär att arbetstagaren kallas in vid behov. Det är inte olagligt för en arbetsgivare att bestämma från dag till dag om en person ska erbjudas arbeta eller inte. Det kallas för intermittent anställning. Det kan vara ett brott mot kollektivavtalet, men det är inget lagbrott.

Obs! Många kollektivavtal innehåller bestämmelser som förbjuder eller begränsar möjligheten till intermittenta anställningar.

Tillsvidare eller allmän visstid

En intermittent anställning kan antingen vara en tillsvidareanställning eller en allmän visstidsanställning.

Kolla anställningsbeviset

För att arbetsgivaren ska tillåtas bestämma från dag till dag om du ska arbeta eller inte krävs det alltså att du inte blivit lovad arbete i en viss omfattning, t ex genom att du fått ett schema eller genom att det står i ditt anställningsbevis att du ska arbeta ett visst antal timmar per vecka.

Avtalsbrott

Om du blivit lovad arbete i en viss omfattning och sedan inte får arbeta så mycket gör sig arbetsgivaren skyldig till avtalsbrott. Arbetsgivaren kan då bli skyldig att betala lön till dig utifrån den mängd arbete du blivit lovad, trots att du inte har arbetat så mycket.

Stärk dina kunskaper ytterligare - gå en facklig utbildning!