Fråga facket Fråga facket

Omplaceringsskyldighet


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Erbjuda annat arbete

Arbetsgivaren är skyldig att omplacera en anställd som riskerar att bli uppsagd. Den anställde ska erbjudas lediga tjänster hos arbetsgivaren, förutsatt att den har rätt kvalifikationer.

Om arbetstagaren tackar nej, trots att erbjudandet varit rimligt, kan det föreligga sakliga skäl för uppsägning. Om arbetsgivaren inte erbjuder en arbetstagare med tillräckliga kvalifikationer en ledig tjänst finns inte sakliga skäl för uppsägning.

Omplaceringsskyldigheten gäller både för uppsägningar på grund av arbetsbrist och personliga skäl.

Stärk dina kunskaper ytterligare - gå en facklig utbildning!