Fråga facket Fråga facket

Förtur till återanställning


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Tillräckliga kvalifikationer

Om du varit anställd hos samma arbetsgivare sammanlagt mer än tolv månader de senaste tre åren och blivit uppsagd på grund av arbetsbrist, då har du företrädesrätt till återanställning i den verksamhet du tidigare varit sysselsatt i.

En tidigare säsongsanställd ska ha varit anställd sammanlagt mer än sex månader under de senaste två åren.

Arbetstagaren måste ha tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen.

Arbetstagare som anställts för begränsad tid, visstid eller vikariat, och som på grund av arbetsbrist inte får fortsatt anställning har företrädesrätt under samma förutsättningar som ovan.

Nio månader

Företrädesrätten gäller från den tidpunkt då uppsägningen skedde eller besked lämnades om att den tidsbegränsade anställningen eller säsongsanställningen inte kommer att fortsätta.

Företrädesrätten gäller i nio månader från den dag då anställningen upphörde. Vid säsongsanställning gäller företrädesrätten nio månader efter den nya säsongens början.

Anmäl skriftligt

Arbetsgivaren har en skyldighet att ge besked om och i så fall hur en anmälan om företrädesrätt ska göras. Om så blir aktuellt i ditt fall, gör gärna anmälan skriftligt.

Nätutbildning - lagen om anställningsskydd

Stärk dina kunskaper ytterligare - gå en facklig utbildning!