Fråga facket Fråga facket

Pension


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Kollektivavtal ger mer

Pension består av olika delar. Dels får du pension från Försäkringskassan som består av inkomstgrundad ålderspension eller garantipension. Därutöver får du som arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal tjänstepension. Den står för en ganska stor del. Utöver detta kanske du pensionsparar på egen hand.

Grundskydd

Garantipension är ett statligt grundskydd till den som inte kan få inkomstgrundad ålderspension (från 65 år) eller en mycket låg sådan.

Helt eller delvis från 61 år

Inkomstgrundad pension kan du få tidigast från den månad då du fyller 61 år. Du kan välja mellan att ta ut pension helt eller delvis. Ändrar du dig så anmäler du det till Försäkringskassan.

Du bör vara uppmärksam på att om du tar ut pension på deltid efter 61 år och arbetar resten, så påverkas din ersättning från arbetslöshetskassan om du förlorar arbetet.

De olika pensionsdelarna

Pensionspyramiden

 

Nätutbildning - Pensionsboken

Stärk dina kunskaper ytterligare - gå en facklig utbildning!