Fråga facket Fråga facket

Sexuella trakasserier


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Oönskad handling

Sexuella trakasserier är enligt lagen ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Handlingen ska vara oönskad, kränkande och av sexuell natur. Lagen förbjuder sexuella trakasserier.

Trakasserierna kan bestå i såväl fysiska handlingar som i ord eller gester. Det kan vara alla typer av oönskad fysisk kontakt, som kramar eller smekningar eller liknande.

Det är alltid den som utsätts för kränkningar som bestämmer vad som ska räknas som sexuella trakasserier. Den som utsätts är skyldig att göra tydligt att orden och handlingarna är ovälkomna och kränkande.

Vem drabbas?

Sexuella trakasserier drabbar oftast unga kvinnor med tidsbegränsad anställning. Bland unga LO-medlemmar är det 37 procent som upplevt att en arbetskamrat blivit sexuellt trakasserad. Vanligast är det inom branscher som hotell och restaurang, vård och handel.

Sexuella trakasserier är sällan en engångsföreteelse. När trakasserierna börjat brukar de fortsätta om ingen stoppar förövaren.

Är du själv utsatt eller känner någon som drabbats av sexuella trakasserier? Kontakta din fackförening för att få stöd och hjälp. 

Hur kan du som fackligt förtroendevald motverka sexuella trakasserier? Titta på LO, TCO och Sacos gemensamma video-utbildning

Stärk dina kunskaper ytterligare - gå en facklig utbildning!

Läs mer

Sveriges jämställdhetsbarometer 2015

Diskrimineringsombudsmannen

Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU.se