Fråga facket Fråga facket

Aktivitetsersättning


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Under 30 år

Aktivitetsersättning motsvarar sjukersättning för den som är under 30 år. Aktivitetsersättning lämnas för viss tid, men längst i tre år. För att kunna få ersättningen måste arbetsförmågan vara nedsatt minst ett år framåt.

Stärk dina kunskaper ytterligare - gå en facklig utbildning!