Fråga facket Fråga facket

Tjänstepension


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Kollektivavtalet ger mer

Tjänstepension är en förmån som ger dig högre pension. Förutsättningen är att det finns kollektivavtal på din arbetsplats. Tjänstepensionen står ofta för en stor del av pensionen.

Sparande från 25 år

Det är arbetsgivaren som betalar premien och för Avtalspension SAF-LO motsvarar den 4,5 eller 30 procent av din lön beroende på lönenivå. Sparandet i Avtalspension SAF-LO börjar samma månad som du fyller 25 år.

Flera jobb - flera avtalsområden

Tjänstepensionen kan se ut på många olika sätt beroende på var du arbetar och inom vilket kollektivavtalsområde. Har du arbetat på olika typer av avtalsområden kan du ha arbetat ihop olika tjänstepensioner.

Premie- eller förmånsbestämd

Ofta pratar man om premiebestämd pension och förmånsbestämd tjänstepension. Man kan också ha en blandning av de två varianterna.

I en förmånsbestämd pension är du garanterad pension motsvarande en viss procent av din slutlön vid pensionsåldern. Då är det viktigt att du inte går ner i lön de sista åren före pension, eftersom det blir avgörande för hur mycket du får ut i tjänstepension.

Vid premiebestämd pension betalar arbetsgivaren in en summa som motsvarar en viss procent av din lön. För en premiebestämd pension är det viktigare att arbeta många år och ha en bra lön alla år så att kapitalet växer stadigt fram till pensionen.

Vill du veta mer om din tjänstepension, ta kontakt med ditt fackförbund.

Nätutbildning - Pensionsboken

Stärk dina kunskaper ytterligare - gå en facklig utbildning!

Film - Ditt pensionsbesked från Fora

Missa inte Pensionsbeskedet

Har du någon gång tjänat in pengar till Avtalspension SAF-LO får du varje år ett pensionsbesked från Fora. Vad som ingår i pensionsbeskedet varierar från person till person.

Uppgifter som kan finnas med är hur värdet av din Avtalspension SAF-LO har förändrats det senaste året, vilka pensionsförvaltare du har, om du har något efterlevandeskydd, vilken lön din arbetsgivare har rapporterat in till Fora och hur mycket pengar som betalats in till din Avtalspension SAF-LO i år.