Fråga facket Fråga facket

Bemanningsanställda


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Bemanningsavtalet

Om du arbetar på ett företag som hyr ut arbetstagare så omfattas du av reglerna i Bemanningsavtalet. De företag som är knutna till kollektivavtalet är listade här.

Här följer ett urval av innehållet i kollektivavtalet för bemanningsanställda.

Tillsvidareanställning

En anställning gäller tillsvidare på heltid om inte annat avtalats. Du kan komma överens om visstidsanställning om du är studerande eller avtals- och ålders­pensionär. Som studerande ska du skriftligen styrka det. Detta intyg ska arbetsgivaren sända till det ansvariga arbetstagarförbundets närmaste avdelning.

Deltidsanställning kan ske efter lokal överenskommelse med centralt ansvarigt förbund eller lokal ansvarig avdelning/lokal facklig organisation.

Anträffbar max nio timmar

Du som anställd ska vara anträffbar för företaget upp till högst nio sammanhängande timmar per dygn fördelat på fem dagar per vecka. I ditt anställningsbevis ska det vara reglerat hur du ska vara tillgänglig.

Garanterad lön

När du är utbokad på jobb så får du timlön/månadslön motsvarande det genomsnittliga förtjänstläget för jämförbara grupper hos kund. Under tid då du inte är utbokad eller får lön utges en garanti per timme.

Kompetensutveckling

Alla anställda bör också ges möjlighet att genom olika insatser utveckla den kompetens som behövs i nya eller förändrade arbetsuppgifter. Det är företagens, det vill säga både kund- och bemanningsföretagens, ansvar att genomföra utvecklingsinsatser av personal, organisation och teknik.

Facklig tillhörighet

Medlemskap i facket är viktigt för dig så att du kan hävda dina rättigheter tillsammans med andra. Vilket fackförbund du ska tillhöra beror på vilket förbund som har avtalsrätten inom bemanningsföretagets verksamhetsområde. Här hittar du mer information om LOs 14 förbund.

Stärk dina kunskaper ytterligare - gå en facklig utbildning!