Fråga facket Fråga facket

Avtalsförsäkringar - Dödsfall


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Kollektivavtalad livförsäkring

Om du avlider i yrkesverksam ålder kan dina nära anhöriga ha rätt till försäkringsbelopp från din kollektivavtalade livförsäkring TGL eller AGL.

Försäkringen kompletterar efterlevandepensioner enligt lag, bland annat omställningspension och barnpension.

På KFO-området ingår KAP familjeskydd i avtalspensionens grundutformning.

Läs gärna mer om dina avtalsförsäkringar här.

Stärk dina kunskaper ytterligare - gå en facklig utbildning!