Fråga facket Fråga facket

Turordningsregler


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Sist in först ut

Om anställda sägs upp på grund av arbetsbrist gäller en viss turordning. Den som har längre anställningstid har företräde framför den som har varit anställd kortare tid. Detta kallas i dagligt tal för "sist in, först ut".

Vid lika anställningstid ger högre ålder företräde.

Avtalsturlista

Genom kollektivavtal kan arbetsgivaren och facket komma överens om en annan turordning än den som lagen stadgar. Det upprättas då en så kallad avtalsturlista som gäller för samtliga anställda, även de som inte är medlemmar i facket. En avtalsturlista får inte vara otillbörlig eller diskriminera någon.

Nätutbildning - lagen om anställningsskydd

Stärk dina kunskaper ytterligare - gå en facklig utbildning!