Fråga facket Fråga facket

Sjukdom


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Sjuklön

Sjuklön betalas av din arbetsgivare de första 14 dagarna du är sjuk. Sjuklönen är 80 procent av inkomsten de första två veckorna. Maxbeloppet är 7,5 prisbasbelopp.

Karensavdag vid sjukdom

Karensavdrag är ett avdrag på sjuklönen eller sjukpenningen som görs i samband med sjukfrånvaro. Avdraget är 20 procent av den sjuklön eller sjukpenning som man får vid sjukfrånvaro en genomsnittlig arbetsvecka.

Första anställningsdagen

Rätten till sjuklön gäller från och med den första anställningsdagen om anställningstiden är längre än en månad. Om anställningstiden är kortare har du rätt till sjuklön från och med den 15:e dagen efter att du börjat arbeta.

Läkarintyg

Du måste anmäla till arbetsgivaren första dagen du är sjuk och är du sjuk mer än en vecka måste du kunna uppvisa läkarintyg. I särskilda fall kan arbetsgivaren begära ett så kallat förstadagsintyg.

Efter fjorton dagar behöver inte arbetsgivaren betala sjuklön. Du får då sjukpenning från Försäkringskassan.

Hamnar du av någon anledning i tvist med din arbetsgivare om sjuklön kan du ansöka om sjuklönegaranti hos Försäkringskassan.

Stärk dina kunskaper ytterligare - gå en facklig utbildning!