Fråga facket Fråga facket

Kollektivavtalet


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Tillsammans är vi starkare

Det finns ingen lag i Sverige som bestämmer vad en arbetsgivare lägst ska betala i lön. Det är arbetstagaren och arbetsgivaren som kommer överens om lönen, kollektivt eller enskilt. Den fackliga vägen är att göra det kollektivt. Ensamma är de allra flesta arbetstagare mycket svaga mot arbetsgivarna.

Ett löfte mellan löntagarna

Det fackliga löftet handlar om att löntagarna lovar varandra att inte konkurrera om jobben med sämre löner och sämre villkor. Facket är alltså utbudskartell på arbetets marknad, där löntagarna inom samma fack, samma bransch eller yrke, sluter sig samman för att i förhandlingar bestämma priset och villkoren på det de säljer. Kollektivavtalet är det nedskrivna löftet:

"Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin under några omständigheter arbeta på sämre villkor eller till lägre lön än det vi nu lovat varandra. Vi lovar varandra detta i den djupa insikten om att om vi alla håller detta löfte så måste arbetsgivaren uppfylla våra krav."

Löner och andra villkor

Ett kollektivavtal är ett skriftligt undertecknat avtal mellan en fackförening och arbetsgivare/arbetsgivarorganisation om vilka anställningsvillkor som ska gälla på arbetsplatsen. Det handlar om löner, andra ersättningar, arbetstider, ledigheter, semesterlön, försäkringar, pensioner med mera.

Idén med facket

Många väljer att vara med i en fackförening för att kollektivt förhandla fram ett avtal, ett kollektivavtal. Förhandlingsstyrkan blir större när många förhandlar gemensamt och tryggheten ökar för alla.

Om alla anställda kommer överens om vilken lön och andra arbetsvillkor som ska gälla för ett visst arbete är det lättare att få en bra överenskommelse. Detta är idén med facket, det fackliga löftet, de anställda sätter gemensam kraft bakom kraven i avtalsförhandlingarna. Med färre medlemmar i facket blir förhandlingsstyrkan sämre, alldeles oavsett om du är med eller inte.

Påverka genom kollektivavtalet

Kollektivavtalet innehåller bestämmelser om vilka löner arbetsgivaren minst måste betala för ett visst arbete samt hur och när lönen ska höjas. I vissa branscher finns bestämmelser om att lönen ska höjas om den anställde exempelvis har större erfarenhet eller högre yrkesskicklighet.

Genom kollektivavtalet kan de anställda via sin fackförening vara med och påverka vilka löner och andra arbetsvillkor som ska gälla på arbetsplatsen/i branschen.

Kollektivavtalet ger trygghet

En medlem som är anställd hos en arbetsgivare som tecknat kollektivavtal har rätt till:

  • Löneskydd (du ska ha lön enligt kollektivavtalet)
  • Löneökning
  • Förhandlingsstöd av facket
  • Medbestämmande genom facket (läs mer under Facket har insyn)
  • Tolkningsföreträde genom facket (exempelvis gäller fackets mening i tvist om en medlems arbetsskyldighet enligt kollektivavtalet, till dess tvisten slutligt prövats)
  • Rättshjälp
  • Skadestånd
  • Kollektiva försäkringar (avtalsförsäkringar)
  • Fackets försäkringar

När arbetsgivaren skrivit på ett kollektivavtal gäller det för samtliga anställda på företaget.

Stärk dina kunskaper ytterligare - gå en facklig utbildning!