Fråga facket Fråga facket

Avtalsförsäkringar - Förälder


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Föräldrapenningtillägget ger tio procent mer

Ett föräldrapenningtillägg som betalas ut samtidigt som du har föräldrapenning i samband med barns födelse/adoption.

Motsvarar 10 procent på föräldrapenningunderlaget upp till och med 10 prisbasbelopp och 90 procent på lönedelar därutöver.

Läs gärna mer om dina avtalsförsäkringar här.

Stärk dina kunskaper ytterligare - gå en facklig utbildning!