Fråga facket Fråga facket

Tidsbegränsade anställningar


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Olika anställningsformer

Utöver tillsvidareanställning finns det fem andra anställningsformer som är tillåtna enligt lag:

  • provanställning,
  • allmän visstidsanställning,
  • vikariat,
  • säsongsarbete,
  • visstidsanställning då arbetstagaren fyllt 67 år.

Kolla kollektivavtalet

Om kollektivavtal gäller på arbetsplatsen kan fler eller färre anställningsformer vara tillåtna enligt kollektivavtalet.

Timanställd finns inte 

Det talas ibland om att en person är "timanställd". En sådan anställningsform finns inte i lag utan ingår i någon av de tidsbegränsade anställningsformerna som listas ovan.

Däremot kan du ha en anställning där du kallas in vid behov. Det kallas för intermittent anställning.

Det är inte olagligt för en arbetsgivare att bestämma från dag till dag om en person ska erbjudas arbeta eller inte. Det kan vara ett brott mot kollektivavtalet, men det är inget lagbrott. Obs! Många kollektivavtal innehåller bestämmelser som förbjuder eller begränsar möjligheten till intermittenta anställningar.

Kolla anställningsbeviset

För att arbetsgivaren ska tillåtas bestämma från dag till dag om du ska arbeta eller inte krävs det alltså att du inte blivit lovad arbete i en viss omfattning, t ex genom att du fått ett schema eller genom att det står i ditt anställningsbevis att du ska arbeta ett visst antal timmar per vecka.

Om du blivit lovad arbete i en viss omfattning och sedan inte får arbeta så mycket gör sig arbetsgivaren skyldig till avtalsbrott. Arbetsgivaren kan då bli skyldig att betala lön till dig utifrån den mängd arbete du blivit lovad, trots att du inte har arbetat så mycket.

Stärk dina kunskaper ytterligare - gå en facklig utbildning!