Fråga facket Fråga facket

Anställningsformer


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Tillsvidareanställning

Huvudregeln är enligt lagen om anställningsskydd, LAS, att ett anställningsavtal gäller tills vidare (tillsvidareanställning). När det sägs att en person har en "fast" anställning så menas tillsvidareanställning. En tillsvidareanställd har rätt att kvarstå i anställning till utgången av den månad hen fyller 68 år.

Uppsägning

Om du eller arbetsgivaren vill att tillsvidareanställningen ska upphöra måste anställningsavtalet sägas upp. Du behöver inte ange något skäl för din uppsägning, men arbetsgivaren måste ha sakliga skäl. Läs mer under Uppsägning och avsked.

Tillsvidareanställningen upphör efter uppsägningstiden som brukar vara minst en månad.

Om du eller arbetsgivaren inte följer det som står i anställningsavtalet kan avtalet sägas upp med omedelbar verkan, till exempel om arbetsgivaren inte betalar den lön som ni kommit överens om. Tillsvidareanställningen upphör då samma dag.

Skriftligt avtal

Ett avtal om anställning kan träffas både muntligt och skriftligt. För dig som anställd är det bäst att få det skriftligt så att det är tydligt vad som gäller.

Anställningsavtal

Du har rätt att få ett skriftligt anställningsbevis senast sju dagar efter det att arbetet påbörjats gällande vissa villkor och inom en månad beträffande vissa andra villkor. Kontakta ditt fackförbund om du inte fått något.

Annan anställningsform

Om ingenting annat har sagts eller om arbetsgivaren varit otydlig så är anställningen alltid en tillsvidareanställning. Om arbetsgivaren önskar en annan anställningsform måste den göra det tydligt.

Heltid som norm

Om inget annat sagts eller arbetsgivaren varit otydlig är anställningen på heltid. Om anställningen inte är på heltid har den anställde rätt att kräva en skriftlig förklaring varför. Arbetsgivaren ska svara inom tre veckor.

Stärk dina kunskaper ytterligare - gå en facklig utbildning!