Fråga facket Fråga facket

Anställningsformer


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Tillsvidareanställning

Huvudregeln är enligt lagen om anställningsskydd, LAS, att ett anställningsavtal gäller tills vidare (tillsvidareanställning). När det sägs att en person har en "fast" anställning så menas tillsvidareanställning. En tillsvidareanställning löper på till utgången av den månad du fyller 67 år.

Uppsägning

Om du eller arbetsgivaren vill att tillsvidareanställningen ska upphöra måste anställningsavtalet sägas upp. Du behöver inte ange något skäl för din uppsägning, men arbetsgivaren måste ha saklig grund. Läs mer under Uppsägning och avsked.

Tillsvidareanställningen upphör efter uppsägningstiden som brukar vara minst en månad.

Om du eller arbetsgivaren inte följer det som står i anställningsavtalet kan avtalet sägas upp med omedelbar verkan, t ex om arbetsgivaren inte betalar den lön som ni kommit överens om. Tillsvidareanställningen upphör då samma dag.

Skriftligt avtal

Ett avtal om tillsvidareanställning kan träffas både muntligt och skriftligt. För dig som anställd är det bäst att få det skriftligt så att det är tydligt vad som gäller.

Anställningsbevis

Du har rätt att få ett anställningsbevis inom en månad. Kontakta ditt fackförbund om du inte fått något.

Annan anställningsform

Om ingenting annat har sagts eller om arbetsgivaren varit otydlig så är anställningen alltid en tillsvidareanställning. Om arbetsgivaren önskar en annan anställningsform måste den göra det tydligt.

Nätutbildning - lagen om anställningsskydd

Stärk dina kunskaper ytterligare - gå en facklig utbildning!