Fråga facket Fråga facket

Sjukpenninggrundande inkomst


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Förväntad inkomst

Sjukpenninggrundande inkomst, eller SGI, är den inkomst som du antas tjäna per år när du arbetar.

SGI behövs för att Försäkringskassan ska kunna beräkna vilken ersättning du har rätt till när du får t ex sjukpenning, föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning eller rehabiliteringspenning.

Arbete i Sverige

SGI beräknas på arbete i Sverige som kan antas vara under minst sex månader i följd eller årligen återkommande och som uppgår till minst 24 procent av det så kallade prisbasbeloppet.

Arbetslös eller sjuk

Om du blir arbetslös eller sjuk är det viktigt att du undviker så kallade oregistrerade dagar, så att du behåller din SGI. Som arbetslös gör du det genom att vara anmäld som arbetssökande på arbetsförmedlingen och aktivt arbetssökande, som sjuk måste du få din begäran om sjukpenning godkänd av Försäkringskassan.

Förlora SGI

Blir du nekad sjukpenning måste du omedelbart anmäla dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen eller återgå i tjänst för att inte riskera att bli noll-klassad dvs förlora din SGI.

Stärk dina kunskaper ytterligare - gå en facklig utbildning!