Fråga facket Fråga facket

Praktikfall 4


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Åter till arbetet

Fallet

Medlemmen kommer till facket och säger att hen har sagt upp sig. Medlemmen berättar att hen haft samtal med Försäkringskassan som föreslagit hen att säga upp sig. Hen tog handläggaren på orden och sa upp sig själv.

  • Är det någonting som facket kan göra i denna situation för att hjälpa medlemmen?
  • Kan medlemmen få anställningen tillbaka? Skulle hon/han kunna återkalla sin uppsägning?

Om vi ändrar lite på exemplet och tänker oss att medlemmen sa upp sig efter att ha samtalat med arbetsgivaren som hade föreslagit hen att säga upp sig.

  • Ändrar det något på situationen och finns det en möjlighet för medlemmen att ta tillbaka sin egen uppsägning?

Så kan facket resonera och agera

Enligt huvudregeln är en egen uppsägning i princip bindande och oåterkallelig. Det finns dock undantag såsom att uppsägningen skedde i hastigt mod, medlemmen har levt under lång tids ovisshet som berott på arbetsgivaren, sjukdomstillståndet har betydelse, återtagandet måste komma nära in på den egna uppsägningen. Facket ska kontakta arbetsgivaren så fort som möjligt och hävda att medlemmen ångrar sig och vill återta uppsägningen. Vägrar arbetsgivaren kan det vara att likställa med att arbetsgivaren säger upp medlemmen eftersom arbetsgivaren kan vara skyldig att återta medlemmen.

Det bör observeras att kommentarerna i denna del måste hållas mycket allmänna. Situationer av detta slag är mycket komplicerade. Omständigheterna varierar från fall till fall. Råd och biträde från fackförbundet bör alltid begäras i dessa fall.

När en medlem sagt upp sig själv efter samtal med arbetsgivaren så finns det anledning att undersöka om uppsägningen kan vara framtvingad.

En egen uppsägning som är framtvingad av arbetsgivaren kan angripas på rättslig väg på det sätt som praktikfall 2 visar. Fackets handlingsmönster är här det gängse, nämligen att påkalla lokal tvisteförhandling om ogiltighet av uppsägningen och skadestånd.