Fråga facket Fråga facket

Hur kan jag agera när arbetsgivaren vill att alla ska arbeta heltid?


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Åter till arbetet

Deltid på grund av sjukdom

Arbetsgivaren beslutar att alla ska arbeta på heltid. Det finns några medlemmar som är anställda på halvtid som arbetsgivaren nu vill ska jobba på heltid. En av dessa kan inte arbeta på heltid på grund av skada eller sjukdom. Arbetsgivaren vill då säga upp medlemmen.

Arbetsbrist

Situationen i exemplet handlar alltså om en omorganisation. Arbetsgivaren har gjort den företagsekonomiska bedömningen att det blir mest lönsamt att alla jobbar på heltid. Därmed har arbetsgivaren sagt att det är brist på halvtidsarbeten. Detta innebär att den som säger att hen inte kan arbeta på heltid riskerar att bli uppsagd på grund av arbetsbrist. Arbetsbrist kan ju normalt inte överprövas av Arbetsdomstolen.

Facket kan resonera enligt följande:

  • För det första: Vår utgångspunkt är att den som har en skada eller sjukdom har ett bättre anställningsskydd eftersom arbetsgivaren har ett rehabiliteringsansvar. Inom ramen för detta ansvar måste arbetsgivaren klarlägga om medlemmen kan eller inte kan utföra heltidsarbete på grund av skadan. Det måste också bestämmas om arbetsgivarens verksamhet har möjlighet att utan olägenheter för verksamheten fortsätta att bereda medlemmen arbete på halvtid.
  • För det andra: Oberoende av om det är arbetsbrist eller personliga skäl är arbetsgivaren enligt 7 § 2a stycket i lagen om anställningsskydd, Las, skyldig att söka bereda medlemmen annat arbete hos sig, det vill säga att försöka omplacera. Även om det är en arbetsbristsituation är arbetsgivaren skyldig att göra en omplaceringsutredning.
  • För det tredje: I arbetsbristsituationer ska alltid kontrolleras om medlem som har beretts särskild sysselsättning på grund av nedsatt arbetsförmåga kan få företräde till fortsatt arbete oberoende av turordningen. En sådan medlem har ett särskilt företräde till fortsatt anställning enligt 23 § Las.