Fråga facket Fråga facket

Hur kan jag agera när medlemmen är arbetslös med återanställningsrätt?


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Åter till arbetet

Tillträda anställningen inom rimlig tid

En del av våra arbetslösa medlemmar befinner sig i den situationen att de under nio månaders tid efter anställningens upphörande kan ha företrädesrätt till återanställning. Vad händer om medlemmen då är sjuk?

Om en arbetsgivare skulle höra av sig till en sådan arbetstagare med erbjudande om återanställning är regeln den att medlemmen inom rimlig tid måste kunna tillträda anställningen. Problemet uppstår om medlemmen måste ange att hen för närvarande är sjukskriven. Kan hen emellertid inom rimlig tid tillträda anställningen så är saken klar. Medlemmen kan emellertid inte på rättslig väg kräva att arbetsgivaren återanställer hen under sjukskrivningstiden för att på så sätt aktualisera arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.

Osanna uppgifter

Man kan också tänka sig en medlem som inte är sjukskriven men som har vissa problem och att denne tackar ja till erbjudandet och tillträder anställningen för att efter kort tid insjukna. Här gäller regeln att arbetsgivaren är skyldig att fullgöra sitt rehabiliteringsansvar. Ett gott råd är att undvika att en situation där arbetsgivaren skulle kunna påstå att medlemmen lurat arbetsgivaren och lämnat osanna uppgifter om sig själv för att på så sätt få tillbaka anställningen.