Fråga facket Fråga facket

Hur kan jag agera när det gäller anställda på bemanningsföretag?


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Åter till arbetet

Arbete hos annan arbetsgivare

Situationen här är ju den att medlemmen har en arbetsgivare som ordnar arbete hos andra. Arbetsgivaren bedriver själv ingen annan verksamhet än att förmedla arbeten åt de anställda. Man kan då tänka sig att medlemmen är ute på arbete i annans verksamhet och där insjuknar. Vem har rehabiliteringsansvaret är frågan?

Även bemanningsföretag har ansvar

Eftersom rehabiliteringsansvaret är kopplat till arbetsgivaren är det denne (bemanningsföretaget) som har rehabiliteringsansvaret. Det finns inga rättsfall som belyser denna situation, men helt klart är att regelsystemet med rehabiliteringsansvaret även gäller här.

Arbetsgivaren kan inte säga upp den anställda utan att ha utrett situationen för att se om det går att lösa på något sätt.

Utgå från arbetsförmågan

Rehabiliteringsutredningen måste sannolikt koncentreras till arbetsförmågan hos medlemmen, alltså vad hen kan utföra för typ av arbetsuppgifter, vilka kvalifikationer hen har, vilka egna intressen hen har och så vidare. När detta är klarlagt förefaller det rimligt att bemanningsföretaget har en skyldighet att söka efter sådana lämpliga objekt bland sina kunder.