Fråga facket Fråga facket

Hur kan jag agera när det finns flera arbetsgivare?


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Åter till arbetet

Varje arbetsgivare har sitt ansvar

Hur ska vi agera fackligt när en medlem har två anställningar, alltså två arbetsgivare, och som blir sjuk och inte kan utföra arbete i någon av anställningarna?

Hur detta ska hanteras finns det inget säkert svar på annat än att varje arbetsgivare naturligtvis har sitt rehabiliteringsansvar på vanligt sätt. Detta innebär att varje arbetsgivare, beträffande samma person, måste göra en rehabiliteringsutredning för att se om det går att lösa situationen på den egna arbetsplatsen med olika typer av åtgärder.

Samordning mellan arbetsgivarna

Så länge det handlar om att vidta rehabiliteringsåtgärder inom ramen för anställningen bör det inte vara några större problem. Handlar det däremot om att medlemmen ska underkastas arbetsprövning eller arbetsträning hos annan, utom arbetsgivarens verksamhet, måste sannolikt någon form av samordning ske mellan de båda arbetsgivarna.

Vi förutsätter att de båda arbetsgivarna vet om att medlemmen har ytterligare en anställning.

Försäkringskassan har ett övergripande ansvar och även ett samordningsansvar. Det bör därför vara Försäkringskassans uppgift att försöka hantera det på ett praktiskt sätt.