Fråga facket Fråga facket

Checklista: Arbetsträning, arbetsprövning


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Åter till arbetet

Generell arbetstränings-/arbetsprövningschecklista

En medlem som varit sjukskriven under en längre tid kan behöva en mjukstart för att återgå till arbetslivet. En lämplig åtgärd är den som kallas arbetsträning (om det handlar om att träna upp funktionsförmågan) eller arbetsprövning (om det handlar om att utreda arbetsförmågan genom att pröva på ett annat arbete).

Arbetsträning innebär att medlemmen, utan krav på prestation, tränar upp sin förmåga att utföra en viss arbetsuppgift. Syftet är att medlemmen under arbetsträningen ska få pröva på om hen klarar av sina tidigare eller andra arbetsuppgifter med de inskränkningar i arbetsförmågan som skadan eller sjukdomen medfört.

För att arbetsträningen ska vara framgångsrik behöver den många gånger kombineras med andra åtgärder, såsom anpassning av arbetsuppgifterna, arbetstiderna, arbetshjälpmedel och så vidare.

Fackligt ska vi vara uppmärksamma på följande:

  • Arbetsträningen ska i första hand genomföras hos medlemmens egen arbetsgivare. I vissa fall, till exempel efter rån, misshandel och så vidare, kan det dock vara värdefullt för medlemmen att få arbetsträna på en annan arbetsplats för att få tillbaka stadga och balans i sitt liv innan hen återgår till sin ordinarie arbetsplats.
  • Arbetsträning/arbetsprövning ska vara inskriven i Försäkringskassans rehabiliteringsplan (så att medlemmen under tiden kan få rehabiliteringsersättning).
  • Arbetsträning ska ske i lugn och ro, helst med handledare och utan prestationskrav i produktionen.