Fråga facket Fråga facket

Utbildningar för medlemmar


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Facklig introduktion

Facklig introduktion handlar om vad en fackförening är och hur arbetsmarknaden fungerar. Vem sätter löner och bestämmer arbetsvillkor i Sverige och hur går det till? Vilka rättigheter har man på jobbet? Man lär sig också hur ett medlemskap i facket och kollektivavtal på arbetsplatsen påverkar försäkringsskydd och pension. Denna kurs är precis vad den heter, en introduktion till facket, men också till den fackliga utbildningsvärlden. Det fackliga medlemskaper erbjuder en mängd olika utbildningar som syftar till att hjälpa och stötta dig i ditt fackliga arbete framåt.

Kurslängd: En dag/8 timmar

Målgrupp: Nya medlemmar och övriga arbetstagare inom LO-kollektivet som ännu inte bestämt sig för medlemskap.

 

Medlem i facket

Alla medlemmar har rätt till en facklig grundutbildning. Stora delar av våra liv utspelar sig på arbetsplatsen, en plats där vi har både rättigheter och skyldigheter. Det handlar om lön och villkor, men också om demokrati och inflytande. Ytterst handlar det om makt och människovärde.

Kursen tar upp lagar och avtal som påverkar vår arbetsdag. Det kan handla om exempelvis arbetsmiljölagen, arbetstidslagen eller lagen om anställningsskydd. Men det kanske viktigaste under kursen är att titta på det som faktiskt påverkar våra löner och villkor, kollektivavtalet. Fackföreningsrörelsen är en demokratisk medlemsorganisation och under kursen får man lära sig om hur facket är uppbyggt samt hur man som medlem kan påverka både facket och arbetsplatsen. En annan del i kursen handlar om hur svensk fackföreningsrörelse en gång i tiden startades. Till detta läggs alla nya människor man möter både från det egna förbundet och andra LO-förbund.

Kurslängd: Tre dagar/24 timmar

Målgrupp: Medlemmar

 

Medlem i facket 2
För den som gått Medlem i facket och är intresserad för samhälle och politik finns kursen Medlem i facket 2.

Medlem i facket 2 handlar om att tänka fackligt kring makt, intressen och samverkan. Vi påverkas av våra arbeten men också av allt annat som händer runt omkring oss. Politiska beslut kan både ge oss frihet eller begränsa oss, beroende på vem som styr politiken. LO-medlemmarnas erfarenheter och politiska mål måste vara formgivande för morgondagens samhälle, präglad av rättvisa och jämlikhet. Kursen handlar om grundläggande förståelse för den svenska modellen, politiska ideologier ur ett fackligt perspektiv och de demokratiska värn vi historiskt har byggt upp. Kursens mål är att ge en politisk röst åt dig själv och kamraterna på arbetsplatsen för att ytterst påverka samhällsutvecklingen.

Kurslängd: Tre dagar/24 timmar

Målgrupp: Medlemmar