Fråga facket Fråga facket

Facklig introduktion


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Anpassat till deltagarna

Facklig introduktion äger oftast rum under en dag men kan också arrangeras som halvdagskurs, studiecirkel på kvällstid, som digital distansutbildning eller på något annat sätt som passar deltagarna.

Introduktion till den fackliga idén

Facklig introduktion ska vara just en introduktion till facket, den fackliga idén och vad ett kollektivavtal är för något. Utbildningen bör också innehålla något om de lagar som rör arbetsvillkoren och anställningen samt vilka parterna på arbetsmarknaden är.

Förbundsvis eller tvärfackligt

Facklig introduktion kan genomföras som förbundsegen utbildning eller tvärfackligt. Målgruppen är nya medlemmar eller blivande medlemmar.

Facklig introduktion på nätet

LO och förbunden har tagit fram en nätutbildning som facklig introduktion. Den vänder sig till nya och blivande medlemmar och till de som är nya på jobbet och undrar vilken roll facket spelar på arbetsplatsen och i arbetslivet. 
Öppna nätutbildningen Facklig introuktion (nytt fönster). Det finns också två språkversioner (engelska och arabiska) och en helt mobilanpassad version. Klicka här nedan för att öppna dem: