Fråga facket Fråga facket

Spetsutbildningar


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Spetsutbildningarna är avancerade utbildningar som riktar sig till både anställd personal och/eller förtroendevalda.

Bommersviksakademien

Bommersviksakademien är en ledarutbildning för arbetarrörelsen med fokus på fördjupade kunskaper inom ideologi, kommunikation och facklig-politisk samverkan. Akademien ska ge unga ledare de allra bästa förutsättningarna för att ta vår rörelse in i framtiden. Utbildningen sträcker sig över ett läsår, från november till maj. Deltagarna samlas i fyra gemensamma seminarier på Bommersvik i Sörmland. Däremellan består utbildningen av distansstudier.

ETUI

ETUI är Europafackets utbildningsavdelning som anordnar subventionerade utbildningar för fackföreningsrörelsen i Europa. Målgruppen är olika beroende på utbildning men det finns utbildningar för till exempel förtroendevalda, handledare och anställd personal.

LOs ombudsmannautbildning

LOs ombudsmannautbildning för blivande ombudsmän inom fackföreningsrörelsen varvar teori och praktik under utbildningens 18 veckor.

Genèveskolan

Genèveskolan utbildar varje år ett litet antal deltagare på plats i Genève under ILOs (International Labour Organization) årliga konferens. Deltagarna lär sig internationellt samarbete och regelverk, stimuleras till fackliga aktiviteter nationellt och internationellt och lär sig språkförståelse och gemenskap inom Norden.