Fråga facket Fråga facket

Utbildningar för förtroendevalda


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Vald på jobbet
Att vara förtroendevald är något stort, man har ju fått sina arbetskamraters förtroende att företräda dem.

Den här kursen ger insikt i vad uppdraget som fackligt förtroendevald innebär, och vad rollen som förtroendevalda är. Kursen handlar om värderingar och vad den fackliga grundidén innehåller. Det finns också generella regelverk, rättigheter och skyldigheter som kursen tar upp. Och inte minst behöver man ha koll på hur den svenska modellen på arbetsmarknaden fungerar. Allt det här och lite till får du kunskap om under den här grundläggande utbildningen.

Kurslängd: Tre dagar /24 timmar

Målgrupp: Nya förtroendevalda på arbetsplatsen.

 

LOs Maktutbildning
Detta är en utbildning om vad facket och politiken har gemensamt, hur visioner kan bli verklighet och vem som äger makten till att förändra och förbättra för oss, på jobbet och i samhället i stort.

LOs Maktutbildning ger kunskap i hur vi organiserar oss fackligt för att stärka vår makt på den egna arbetsplatsen men även hur vi kan påverka politiska beslut för en önskad samhällsutveckling. Under två dagar fokuserar vi på makten. På arbetsplatsen och i samhället. Hur ser den ut, hur fungerar den och vem äger den? Varför är den viktig för oss inom facket? Hur ser vägen till ökad makt ut? Vi går igenom hur maktbalansen i samhället ser ut, vilka som äger makten över vilka beslut och vi tar reda på hur vi får fackliga frågor att bli viktiga för samhället i stort. Allt för att vi ska fortsätta vara en relevant och pådrivande kraft för ett bättre samhälle för våra medlemmar.