Fråga facket Fråga facket

Förbunden


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Organisation och geografi varierar

De flesta av LO-förbunden har en liknande organisation för facklig utbildning men antalet avdelningar, kretsar, klubbar eller sektioner varierar och dess geografiska gränser skiljer sig åt.

På förbundens huvudkontor i Stockholm finns en eller flera personer som arbetar med facklig utbildning. De har i regel kontakt med studieansvariga på regional nivå, som i sin tur har kontakt med studieansvariga på lokal nivå.

Studiekommittéer

På de olika förbundsnivåerna kan studiekommittéer finnas och vanligtvis genomförs studiekonferenser/studieträffar flera gånger per år på alla nivåer.