Fråga facket Fråga facket

ABF


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

ABF- arbetarrörelsens studieförbund

ABF är LOs och hela arbetarrörelsens studieförbund och är den aktör som genomför våra utbildningar. De är en pedagogisk och organisatorisk resurs som kan bistå i arrangerandet av utbildningar, studiecirklar och olika typer av kulturarrangemang. De fackliga studierna är en av grundstenarna i ABFs verksamhet.

 

Pedagogisk expertkunskap

ABF är indelat i olika distrikt runt om i landet. I varje distrikt finns ett antal ABF-avdelningar. I dessa avdelningar finns en eller flera fackliga kontaktpersoner vars uppgift är att samarbeta med förbundens avdelningar, klubbar och sektioner, det vill säga att genomföra fackliga studier med allt vad det innebär från inbjudan till väl genomförd utbildning inklusive avslutande utvärdering. Förutom som arrangör kan ABF också vara en samarbetspart med pedagogisk expertkunskap för förbunden.

Läs mer på ABFs hemsida