Fråga facket Fråga facket

Grundutbildning


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

BAM - Bättre arbetsmiljö

Är en grundutbildning som vänder sig till både chefer och skyddsombud. Utbildningen ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete, grundläggande kunskap om lagar och bestämmelser om arbetsmiljö och säkerhet.

SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete

Ger praktisk kunskap om att arbeta systematiskt med arbetsmiljö i det dagliga arbetet på arbetsplatsen. Efter utbildningen ska du kunna förstå och tillämpa Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete.