Fråga facket Fråga facket

Materialtips


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Deltagarmaterial

Som studieansvarig behöver du känna till de material som deltagarna använder vid fackliga utbildningar: Medlem i facket för Medlemsutbildning, Samhällsuppdraget för Medlem i facket 2 och Vald på jobbet för Grundläggande förtroendemannautbildning. Det är material för din bokhylla!

Studieorganisatör i föreningen

Ett material som du behöver ha särskilt bra koll på är Studieorganisatör i föreningen. Det består av ett huvudmaterial med texter, tips och övningar och en arbetsbok med arbetsblad och metodtips. 

Två andra materialtips:

Stöddokumenten måste du snudd på kunna utantill. Om du inte har dem under huvudkudden bör du snarast lägga dit två stycken. De finns att beställa på LO-distribution.

Föreningshjälpen består av ett antal häften som stöd i funktionskurser för ordföranden, kassör, sekreterare, revisor, mötesteknik och liknande. Det finns också en handledning som heter Engagera och organisera för dessa funktionsutbildningar. Föreningshjälpen finns på ABFs webbutik