Fråga facket Fråga facket

Vidareutbildning för skyddsombud


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Utifrån skyddsombudets behov

Det finns många vidareutbildningar för skyddsombud. De genomförs av flera olika utbildningsanordnare. Vidareutbildningarna bör väljas utifrån skyddsombudets behov dvs beroende erfarenhet och vilken arbetsplats hen är verksam på. Kanske är det en arbetsplats som hanterar kemikalier eller en arbetsplats där det kan förekomma hot och våld.

Vidareutbildning kan även handla om kompetensutveckling och fortbildning rent generellt.

Några exempel på vidareutbildningar:

  • Vidareutbildning för skyddsombud och arbetsmiljöansvariga
  • Arbetsanpassning och rehabilitering
  • Hot och våld i arbetslivet
  • Kemiska hälsorisker
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö