LO-ekonomerna

 • Kvinnorna är förlorare när välfärden monteras ner

  Kvinnorna förlorar i dubbel bemärkelse om välfärdsstaten monteras ned. Dels genom sämre tillgång till välfärdstjänster för egen del, dels genom att det framför allt är kvinnor som går in och täcker upp när den offentliga omsorgen brister.

 • Jämställdheten gynnas av skattefinansierad välfärd

  Kvinnor vinner som grupp på att välfärdstjänster finansieras med offentliga medel och förlorar om resurserna till barnomsorg, skola, vård och äldreomsorg skärs ner. Den offentligt finansierade konsumtionen innebär att resurser omfördelas till kvinnor från män.

 • Låt parterna vara med och forma yrkesprogrammen

  Nytt förslag från LO. Det finns stora kvalitetsbrister i den svenska skolans yrkesutbildningar. Men till skillnad från Jan Björklunds uppgivna förslag om kortare utbildningar vill vi stärka yrkesutbildningarnas innehåll och kvalitet genom att ge parterna ett större inflytande, skriver företrädare för LO.

 • EUs krispolitik är baserad på forskares räknefel

  Under de senaste åren har EU-kommissionen förespråkat en hårdhänt åtstramningspolitik för att minska den offentliga skuldbördan i Europas krisländer. Nu visar det sig forskningsstödet för den nuvarande politiken bygger på räknefel i Excel, skriver Torbjörn Hållö, LO-ekonom.

 • Sverige behöver bred skattereform

  Sverige behöver en bred skattereform som gör skattesystemet enklare, rättvisare och grönare. Finansiella aktiviteter som skadar den reala ekonomin måste beskattas hårdare.
 Det skriver Torbjörn Hållö, LO-ekonom.


 • Det är dags att bestämma vilken välfärd vi vill ha

  Ett vägval. I dag finns det en etablerad betalningsvilja för finansieringen av de gemensamma välfärdssystemen. Men den viljan kan undergrävas om kvaliteten i välfärden sjunker alltför mycket. Det är därför dags att vi bestämmer oss för vilket system vi vill ha i framtiden, skriver två LO-ekonomer.

 • Svenska folket får betala för misslyckad EU-politik

  Tydlig linje saknas. Den svenska regeringen har agerat nyckfullt och obalanserat i höstens EU-förhandlingar om eurokrisen. Förslaget till bankunion har utvecklats i oönskad riktning för Sverige och vår trovärdighet i EU har underminerats. Detta bådar inte gott för de förhandlingar som komma skall, skriver Magdalena Andersson (S) och Ola Pettersson från LO.

Sida 4 av 41234