LO-ekonomerna

 • Underskatta inte utmaningen

  Vi kan inte blunda för växande kunskapsklyftor i och med den stora integrationsutmaning som pågår. Nu krävs handling, skriver LO-utredaren Linda Grape och LO-ekonomen Torbjörn Hållö.

   

 • Utbildning för nyanlända måste kvalitetssäkras

  På DN Debatt (14/10) påtalar moderata kommunalråd några av de utmaningar som samhället står inför i etablering och integration av flyktingar. Vi instämmer i flera av kommunalrådens krav. Dock saknas några perspektiv som vi anser är viktiga för en lyckad etablering av nyanlända, skriver Linda Grape och Torbjörn Hållö, LO.

   

 • Vi behöver inte hitta på några "enkla jobb"

  Istället för att diskutera hur de ”enkla jobben” kan bli fler borde politikerna satsa krutet på hur fler kan ta de lediga jobben, skriver LO-ekonomen Torbjörn Hållö

   

 • Våra krav på budgeten

  På tisdag presenterar regeringen budgetpropositionen. Vår uppfattning är att de sjunkande kunskapsnivåerna och de ökande kunskapsklyftorna utgör det största hotet mot den svenska arbetsmarknadsmodellen, skriver LO:s Karl-Petter Thorwaldsson, Ola Pettersson, Linda Grape och Torbjörn Hållö.

   

 • Utan bra skola riskeras den svenska modellen

  Vår artikel och rapport om "Enkla jobb" har väckt reaktioner och repliker (DN Debatt 31/7). Flera kommentarer baseras på missuppfattningar, men vi möts också av instämmanden, skriver företrädare för LO. Vår artikel och rapport om "Enkla jobb" har väckt reaktioner och repliker (DN Debatt 31/7). Flera kommentarer baseras på missuppfattningar, men vi möts också av instämmanden, skriver företrädare för LO. 

 • Fler enkla jobb försämrar befolkningens kunskaper

  Felaktig strategi. Det finns inget eftersträvansvärt med att öka andelen jobb som är ”enkla”. I morgon, söndag, publicerar LO en rapport som visar att länder där befolkningen har dåliga grundläggande kunskaper och färdigheter tenderar att präglas av lägre sysselsättning och fler ”enkla jobb”, skriver Linda Grape, Torbjörn Hållö och Ola Pettersson, LO.

 • Överskottsmålet olämpligt i Sveriges läge

  Sju partier har kommit överens¬ om ett sänkt överskottsmål. Men målet är inte lämpligt i Sveriges nuvarande läge och regeringen bör fortsätta att ha underskott under en period, ¬skriver LO-ekonomerna Ola ¬Pettersson och Åsa-Pia Järliden Bergström.

   

 • Felaktig bild av äldre flyktingar utan utbildning

  Nyckeln till framgångsrik etablering är att höja kunskaper och färdigheter hos de 95 procent av de nyanlända som är under 50 år, skriver Torbjörn Hållö, LO-ekonom och Ulrika Vedin, LO-utredare.

   

 • Sverige behöver ett nytt budgetsystem

  Finanspolitiken står inför större vägval än bara om överskottsmålet ska ersättas med ett balansmål. För att det ska bli tydligt vilka prioriteringar som är bäst för Sverige behöver statsbudgeten få också en balansräkning, anser Dan Andersson och Sebastian de Toro.

   

 • Sänkta löner mycket riskabel metod

  Flera borgerliga debattörer har argumenterat för ökad löne¬spridning, särskilt i form av lägre så kallade lägstalöner. Vår bedömning är att sänkta löner som strategi för att hantera ökade kunskapsklyftor är en mycket riskabel metod, skriver Ola Pettersson, Linda Grape och Torbjörn Hållö, LO, i en replik.

   

 • Högt pris för ökade löneskillnader

  Arbetsmarknadsekonomiska rådet, instiftat av Svenskt Näringsliv, anser att ökade kunskapsskillnader bör mötas med ökade löneskillnader (DN Debatt 21/4). Rådets recept är ett vägval bort från en svensk högproduktiv modell. Att välja denna väg har ett högt pris, skriver LO-företrädare.

   

 • Utan utbildning faller den svenska modellen

  Hur Sverige lyckas med integreringen av asylsökande är en avgörande fråga. Det är inte hållbart att en växande grupp som söker etablering på arbetsmarknaden gör det utan de färdigheter som krävs, skriver LO:s Linda Grape, Torbjörn Hållö och Ola Pettersson.

   

 • Missledande kritik mot rapport om makteliten

  Att kalla inkomstskillnaderna mellan makteliten och industriarbetarna för ”påstådda klyftor” är antingen medvetet vilseledande eller ett tecken på okunskap. Det skriver LO-ekonomerna Anna Almqvist och Jeanette Bergström i en replik till Lars Oxelheim.

   

 • En vd-lön lika stor som 54 industriarbetarlöner

  Det går nu 54 industriarbetarlöner på en genomsnittlig vd-lön. Det är den största skillnaden i modern tid, skriver LOs Karl-Petter Thorwaldsson och Jeanette Bergström.

   

 • Sverige behöver fler kvalificerade jobb

  Ett stort problem på arbetsmarknaden är att de mer kvalificerade jobben inte räcker till för dem med längre utbildning. De tar då enklare jobb, och tränger ut dem utan

   

 • Sänkta löner är inte lösningen på krisen

  Att använda flyktinginvandrare som slagträ för att driva fram låga löner är en politiskt riskfylld strategi. Det riskerar att ge näring till de mörkaste krafterna i vårt samhälle, skriver LO:s Torbjörn Hållö och Sebastian de Toro.

   

 • Klokt att Sverige har satsat på bredd

  Det finns inget egenvärde i att utbildningspremien ska vara hög, skriver LO-ekonomen Sebastian de Toro i en replik.

   

 • Finansiera inte krisen med skattehöjningar

  Hur flyktingkrisen ska hanteras har varit den stora frågan i Europa under hösten. Ur ett statsfinansiellt perspektiv är dramatiken mindre. Sverige har låg bruttoskuld och relativt små offentliga underskott, skriver LO-ekonomerna Ola Pettersson, Lars Ernsäter och Torbjörn Hållö.

   

 • Fel läge att höja skatter

  Riksbanken har börjat göra sitt jobb. Nu måste regeringen också göra sitt och låta budgeten bli expansiv, vara försiktig med skattehöjningar och införa åtgärder som minskar den privata skuldsättningen, uppmanar LO-ekonomerna.

   

 • Fel läge att höja skatter

  Riksbanken har börjat göra sitt jobb. Nu måste regeringen också göra sitt och låta budgeten bli expansiv, vara försiktig med skattehöjningar och införa åtgärder som minskar den privata skuldsättningen, uppmanar LO-ekonomerna.

   

Sida 3 av 512345