Tal och artiklar

 • Vi vill att regeringen satsar på uppgradering av infrastruktur

  LO-styrelsen: Regeringens insatser mot krisen måste förstärkas ytterligare och kompletteras med fler. Bland annat behövs ökade statsbidrag för att renovera och uppgradera svensk infrastruktur, särskilt för elektricitet och datatrafik. Ökade resurser bör också satsas på järnväg och annan transportinfrastruktur samt energi och klimatåtgärder.

   

 • För att stävja arbetslösheten krävs omfattande utbildningsinsatser

  Regeringens åtgärder för att säkra jobben som förloras på grund av coronakrisen är välkomna men kommer inte att räcka. Använd den här svåra perioden för att utbilda de arbetslösa, särskilt inom bristyrken som vård och omsorg, skriver bland andra Therese Guovelin, vice ordförande för LO

   

 • "Regeringen kan göra mer för världens arbetstagare"

  LO, TCO, SACO och biståndsorganisationen Union to Union svarar på en debattartikel i SvD där regeringen lyfter vikten av globalt samarbete. Fackförbunden saknar satsningar på dialog och sociala trygghetssystem.

   

 • Permitteringsfusk måste stävjas omgående

  Regeringens krisåtgärder har dessvärre även öppnat upp för bedrägerier, och kontroller av efterlevnaden kommer inte att göras förrän om tre månader. Då är det för sent, skriver LO:s Berit Müllerström och Tove Nandorf.

   

 • Svensk arbetsmarknad klarar inte viruskrisen

  LO: Här är våra krav för att skydda dem med otrygga jobb

   

 • Kriminalisera storskalig miljöförstörelse

  Sverige bör gå i täten för att minska straffriheten och göra det kostsamt att förstöra människans livsbetingelser. Det skriver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, och Anna Sundström, Olof Palmes internationella center.

   

 • ”Socialdemokraterna måste sätta jämlikheten före januariavtalet”

  LO:s styrelse: För att återvinna ett brett stöd hos LO-medlemmarna måste regeringen nu göra en reell förändring av politiken.

   

 • LO, TCO och Saco: Stopp för fiktiva arbeten

  Vi välkomnar förslagen för en tryggare sjukförsäkring. Att Försäkringskassan tydliggör begreppet “normalt förekommande arbete” när sjukpenning nekas är ett steg mot en rättssäker sjukförsäkring. Den försäkrade ska inte hänvisas till arbeten som inte finns, skriver LO, TCO och Saco.

   

 • Tillsammans för en rättvis klimatomställning

  Klimatkrisen är vår tids största utmaning. Forskningen säger att vi kan avvärja hotet men då behövs kraftfulla åtgärder – och det nu. Därför arbetar den nordiska arbetarrörelsen tillsammans för att genomföra en rättvis klimatomställning där samhället tar täten och ingen lämnas utanför.

   

 • Skatteslöseri löser inte arbetslösheten

  LO: Nu är det dags att begrava det nyliberala ingångsavdraget

   

 • Neddragningar på ARAB säkrar arbetarrörelsens arkiv på lång sikt

  Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek måste ha ekonomin i balans. De förändringar som nu genomförs handlar om att säkra verksamheten, skriver Per Holmström, ordförande i stiftelsen Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

   

 • Detta talar för höjda löner i avtalsrörelsen

  Svensk löneökningstakt är enligt vår bedömning på väg uppåt. Det beror på ökad trovärdighet för inflationsmålet samt relativt god löneutveckling i vår omvärld, skriver LO-ekonomerna Torbjörn Hållö och Thomas Carlén

   

 • Privata sjukvårdsförsäkringar underminerar offentlig vård

  Utvecklingen mot en alltmer belastad primärvård och allt fler privata sjukvårdsförsäkringar måste brytas. Vi föreslår en primärvårdsreform med listning på fast namngiven läkare, en formalisering av undersköterskans roll och en jämlik vård där privat finansierade genvägar inte upplevs som nödvändiga, skriver Heidi Stensmyren och Karl-Petter Thorwaldsson.

   

 • AF måste få finnas kvar på glesbygden

  Just nu pågår en historisk nedmontering av Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadspolitiken. Politikerna skyller på varandra, men sanningen är att nästan alla partier bär ansvar. Det som nu sker är en konsekvens av att nedskärningarna i M/KD-budgeten röstades igenom i riksdagen förra året.

   

 • Hög tid att reformera sjuk- och aktivitetsersättningen

  Vill regering och riksdag förstärka sjukförsäkringens legitimitet bör man, i såväl sjukpenningen som i sjuk- och aktivitetsersättningen, införa principen om att vi är ”försäkrade i befintligt skick”. Det innebär att Försäkringskassan ska väga in att vi har olika individuella förutsättningar och omställningsförmågor, skriver representanter för LO, Saco och LO-TCO Rättsskydd.

   

 • REPLIK: Timbro har fel!

  Timbro hävdar att LO har fel i sina beräkningar kring hur många arbetstillstånd som 2018 gick till yrken utan fastställd arbetskraftsbrist. Det är Timbro som har fel, replikerar LO:s Tove Nandorf.

   

 • Samverkan säkerställer anställdas liv och hälsa

  LO, TCO och Saco häpnar över att Svenskt Näringsliv vill försvaga skyddsombudens roll. Fackets intresse att ombesörja arbetstagarnas rätt att komma hem från jobbet med hälsan och livet i behåll kan aldrig ses som kontraproduktivt för företagen, skriver LOs utredare Carola Löfstrand, TCO:s utredare Ulrika Hagström och Sacos utredare Karin Fristedt.

   

 • Fyra miljoner hotas av lägre pensioner

  Svenska arbetstagare riskerar att få lägre pensioner och arbetsgivare högre kostnader. Regeringens lagförslag till riksdagen går stick i stäv med de egna ambitionerna om trygga och högre pensioner, skriver Jan-Olof Jacke, Svenskt Näringsliv, Karl-Petter Thorwaldsson, LO, och Martin Linder, PTK.

   

 • Ge ideell sektor förutsättningar att bryta långtidsarbetslöshet

  Regering och riksdag bör ställa krav på myndigheterna att reglera sitt förhållande till ideella aktörer. Ett särskilt spår för folkbildningsorganisationer och övrig ideell sektor bör skapas, skriver Helén Pettersson och Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande i ABF respektive LO.

 • Staten måste ta större ansvar för välfärden

  DEBATT. Strukturella kostnader i glesbygd är högre än på andra orter. Ett statligt stöd bör skapas till de kommuner som är hårdaste drabbade av demografiska förändringar, skriver ansvariga för LO:s jämlikhetsutredning

Sida 5 av 4212345678...42