Fråga facket Fråga facket

LO-rapport: Rättvis klimatomställning kräver ny politik

LO släpper idag en ny rapport för en rättvis klimatomställning med fokus på arbetsmarknaden och trygghet för vanligt folk. Rapporten ”Vad krävs för en rättvis klimatomställning” innehåller 17 förslag för en rättvis omställning av arbetsmarknaden och för hushållen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Rapporten framhäver behovet av politiska åtgärder som både motverkar klimatförändringarna och samtidigt stärker tryggheten och jämlikheten.

–En rättvis klimatomställning kräver krafttag från arbetsmarknadens parter och från politiken. Samhället har förändrats förr, och vi har anpassat oss. Vi kan göra det igen, men det måste ske rättvist. Vi är inte rädda för ny teknik och förändringar, men vi är rädda för ökade klyftor och orättvisor. Är klimatomställningen orättvis riskeras acceptansen, säger Susanna Gideonsson, LO:s ordförande.

I rapporten understryks att det offentliga har en viktig roll i att möjliggöra och påskynda näringslivets omställning, det är avgörande för svensk konkurrenskraft och sysselsättning. 

LO föreslår omfattande offentliga investeringar i fossilfri elproduktion, mer kollektivtrafik utanför kontorstid och utbyggd samhällsservice i hela landet. Dessutom föreslås införandet av ett stöd som gör det möjligt för fler att byta sin bil till en med lägre utsläpp.

Rapporten föreslår också reformer för trygghet vid förändringar i arbetslivet, inklusive bättre a-kassa och satsningar för att göra det lättare att byta yrke och vidareutbilda sig. LO menar att rättvis klimatomställning innebär en politik som gör det möjligt för vanligt folk att ställa om oavsett var man bor eller vad man tjänar. 

–Det är bråttom att ställa om till ett klimatsmart samhälle men det måste ske rättvist. Samhället behöver investera i att omställningen ska fungera för alla. Människor måste få en chans att utbilda sig för de gröna jobben. Om hushållens utsläpp ska minska måste det vara ekonomiskt möjligt för vanligt folk att energieffektivisera eller köpa elbil. Klimatpolitiken ska inte splittra, utan öka rättvisan och tryggheten, säger Susanna Gideonsson.

Rapporten kräver en politik som minskar både utsläppen och kostnaderna för vanliga familjer.

–Den nuvarande klimatpolitiken politiken gynnar inte alla. Med rätt politik kan vinsterna från omställningen komma vanligt folk till del samtidigt som kostnaderna fördelas efter förmåga. Nu sätter vi ner foten för en rättvis klimatomställning som ger trygghet för vanligt folk, säger Susanna Gideonsson.