Fråga facket Fråga facket

LO-ekonomerna: Rätt beslut kan sänka svensk arbetslöshet

Lågkonjunkturen är här och arbetslösheten ökar. Men krisen beror till stor del på beslut fattade i Sverige. Det slår LO-ekonomerna fast i sin nya prognos för svensk ekonomi.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Svensk ekonomi krymper. Under nästa år bedöms arbetslösheten öka till som mest 8,7 procent, enligt LO-ekonomernas nya prognos för svensk ekonomi.

LO-ekonomerna presenterar sin prognos i rapporten ”Ekonomiska utsikter”, Enligt den sänks ekonomin framförallt av en svag inhemsk efterfrågan som till stor del drivs av kraftigt åtstramande penningpolitik kombinerad med en passiv finanspolitik. Tillväxten räddas upp av en stark utveckling i exportsektorn.

LO-ekonomerna kommenterar i rapporten också den förda ekonomiska politiken. De rekommenderar Riksbanken att ta större hänsyn till hela den ekonomiska utvecklingen och snarast börja sänka räntan. Samtidigt varnas det för en återgång till den tidigare penningpolitiken. En nollränta är inte eftersträvansvärd, enligt LO-ekonomerna.

- Sverige behöver hitta en bättre policymix mellan finans- och penningpolitisk, där finanspolitiken får ett större stabiliseringspolitiskt ansvar och där penningpolitiken undviker allt för stora svängar och istället tar ett större ansvar för att skapa stabila investeringsförutsättningar, skriver LO-ekonomerna i rapporten

Vidare efterlyser LO-ekonomerna tydligare initiativ i finanspolitiken. Bland annat efterfrågas ökade satsningar på bostadsbyggande, arbetsmarknadsutbildning och gröna investeringar samt ett stopp för nedskärningar i vård, skola och omsorg.

Ekonomiska utsikter hösten 2023 (pdf)