Fråga facket Fråga facket

Arbetsmarknadens parter överens om förändringar i kollektivavtalade pensioner och försäkringar

Kollektivavtal Efter förhandlingar har Svenskt Näringsliv, LO och PTK idag tecknat en överenskommelse som stärker det kollektivavtalade försäkringsskyddet för vissa åldersgrupper.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Förändringarna innebär bland annat att åldersgränsen höjs från 65 till 66 år i sjukförsäkringen för arbetare, förmånerna enligt Huvudavtalet för tjänstemän, arbetsskadeförsäkringen för både arbetare och tjänstemän samt tjänstegrupplivförsäkringarna för arbetare och tjänstemän. Överenskommelsen innebär inte någon ökad premiekostnad för arbetsgivare i nuläget.

Genom överenskommelsen sker en anpassning till de höjda åldersgränserna i det allmänna socialförsäkringssystemet. Parternas överenskommelse innebär också att åldersgränserna höjs retroaktivt från 1 januari 2023 för sjukförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen. De som fallit mellan stolarna får därmed retroaktiv ersättning.

Parterna har även kommit överens om en ny beräkning för livränta i arbetsskadeförsäkringen som betalas efter 66 års ålder. Därutöver har en överenskommelse slutits kring principer för prissättningen av de pensions- och försäkringssystem som parterna gemensamt finansierat, byggt upp och utvecklat. Detta är relevant för de företag som inte är medlemmar i något förbund inom Svenskt Näringsliv men som ändå önskar teckna dessa försäkringar. I överenskommelsen ingår såväl principer för prissättning som principer för hantering.

- Vi är väldigt nöjda att ha fått dessa förändringar på plats genom konstruktiv förhandling. Parternas förmåga att hitta lösningar som gynnar både arbetstagare och arbetsgivare stärker arbetsmarknadens funktionssätt, säger Svenskt Näringslivs vice VD Mattias Dahl.

- Nu är den orättvisa luckan i systemen täppt. Vi är också nöjda med att ha hittat en lösning så att de förbundsmedlemmar som drabbats får en ersättning retroaktivt, säger Torbjörn Johansson, LOs avtalssekreterare.

- Det är ytterligare ett styrkebesked för den svenska modellen och vår förhandlingsförmåga att vi nu höjer åldersgränsen i huvudavtalet för tjänstemän från 65 till 66 år, bara ett år efter att huvudavtalet undertecknades, säger Martin Wästfelt, ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp.